Priprema za tisak

Naklada Protuđer osim što izdaje svoja izdanja, bavi se i pripremom za tisak drugim korisnicima
koji imaju u planu izdati knjigu, roman, pozivnice, kalendare, vizit karte - posjetnice, ...
Kvalitetnu pripremu za tisak prepoznali su mnogi pa smo tako pomogli u realizaciji
lektoriranja, pripreme i izdavanja raznih izdanja za naše klijente.

Nekoliko primjera ...