PRAVILNO GOVORIM HRVATSKI 4

Praktični jezični savjetnik za učenike, učitelje, roditelje...
Pravilno govorim hrvatski 4 (tiskan u rujnu, 2004), dakle četvrto dopunjeno i izmijenjeno izdanje
(ocjenjivači - recenzenti: prof. dr. Stjepko Težak, akademik Petar Šimunović, prof. dr. Vlado Pandžić).
Ministarstvo prosvjete i športa odobrilo je i preporučilo ovaj savjetnik za učenike u školi.

Cijena je 80 kuna, a u knjižarama 90 kuna.