HRVATSKI ZA MATURU I UPIS NA STUDIJ

Knjiga Hrvatski za maturu i upis na studij sadrži najvažnije gradivo koje se uči u svim srednjim školama i gimnazijama:
književnost, jezik, pravopis i jezično izražavanje, a namijenjena je svim srednjoškolcima tijekom školovanja,
zatim za polaganje mature te onima koji žele upisati studij i polagati razredbeni ispit. 
Knjiga je svojom napisanom građom, u kojoj je dano sve najvažnije,
sigurna osnovna i putokaz učinkovitijem učenju i ponavljanju srednjoškolskoga gradiva
te jamči uspješnije polaganje mature i razredbenog ispita. 
Gradivo je pisano sustavno prateći nastavno gradivo po razredima radi lakšega snalaženja i učenja. 
Sve je srednjoškolsko gradivo dano i opisano u posebnim cjelinama.

Cijena knjige je 80 kuna, a u knjižarama 90 kuna.