HRVATSKI U RAZREDNOJ NASTAVI

Knjiga Hrvatski u razrednoj nastavi usklađena je prema HNOS-u i sadrži najvažnije gradivo od drugoga do četvrtoga razreda predviđeno Nastavnim planom i programom za osnovnu školu što ga je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa odobrilo.
U knjizi se nalaze sljedeće cjeline: Jezik-pravopis-rječnik 2., 3. i 4. razred, Jezično izražavanje 2., 3 i 4., Hrvatski pravopis - pravopisna pravila, Hrvatski pravopis - pravopisni rječnik, Književnost, Medijska kultura i Jezični savjeti. 
Sve su cjeline prilagođene prema planovima HNOS-a.

Cijena je 60 kuna, a u knjižarama 70 kuna.