HRVATSKI PO HNOS-U

Knjiga Hrvatski po HNOS-u sadrži sve najvažnije gradivo od petoga do osmoga razreda predviđeno Nastavnim planom i programom za osnovnu školu što ga je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa odobrilo.
U knjizi se nalaze sljedeće cjeline: Jezik 5, Jezik 6, Jezik 7, Jezik 8, Jezično izražavanje 5, 6, 7 i 8,
Hrvatski pravopis - pravopisna pravila, Hrvatski pravopis - pravopisni rječnik, Povijest hrvatskoga jezika,
Pojmovnik iz književnosti, Medijska kultura i Jezični savjeti.
 
Knjiga daje popise svih ključnih pojmova koji su predviđeni HNOS-om, kao i sve odgovore i objašnjenja
koliko je to bilo moguće u ovakvomu kratkom pregledu gradiva.
Sve su cjeline iz predmeta hrvatski jezik pisane prema planovima HNOS-a.

Cijena knjige je 70 kuna, a u knjižarama 80 kuna.